Mapy strat ciepła

Termowizja z pułapu lotniczego pozwala monitorować stan sieci ciepłowniczej. Pomaga wykrywać awarie i usterki wskazując prezyzyjnie ich lokalizacje.

Według spółek ciepłowniczych jest to obiektywnie bardzo wydajna metoda monitoringu sieci i rejestrowania ich stanu.

Dowiedz się więcej Przeczytaj artykuł
MGGP AERO

Mapy strat ciepła

To dedykowane rozwiązanie w zakresie wykorzystania pułapu lotniczego i kamer termowizyjnych w analizach i opracowaniach mapowych związanych z lokalizowaniem strat na sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych ciepła w miastach.

Ograniczanie niepotrzebnego czy nadmiernego zużycia energii przekłada się również na oszczędności mieszkańców przyczyniając się do zmniejszania emisji CO2 do atmosfery.

mapa strat ciepła
mapa strat ciepła

Detekcja i lokalizacja strat

Najbardziej wiarygodną i sprawdzoną metodą detekcji i lokalizacji strat jest wykonanie zdjęć lotniczych kamerami termowizyjnymi i uchwycenie rzeczywistych ubytków czynnika z sieci.

W oparciu o analizy przestrzenne przygotowujemy mapy strat ciepła, które wraz z ortofotomapą termalną są podstawą do opracowania raportu i rekomendacji działań naprawczych.

Wszystkie dane i analizy mają charakter przestrzenny i mogą być wizualizowane, sprawdzane i porównywane z innymi mapami w klasycznym oprogramowaniu klasy GIS.

Technologia

Technologia wykonywania zdjęć kamerami termowizyjnymi pozwala z pułapu lotniczego rejestrować stan cieplny sieci ciepłowniczych i zabudowy na obszarze całego miasta.

Wykonanie nalotu

Krótki czas rejestracji danych przy zachowaniu odpowiednich warunków temperaturowych jest wiarygodnym źródłem informacji o lokalizacji usterek bądź poważnych awarii.

Na potrzeby projektu wykonujemy dedykowane naloty nad obszarem opracowania. Nasze samoloty przystosowane są do pracy z kilkoma sensorami, dlatego podczas jednego lotu możemy pozyskać komplementarny zestaw danych.

Badania terenowe

Ze względu na konieczność kalibracji sensorów oraz potrzebę możliwie najdokładniejszego odwzorowania temperatur fotografowanych obiektów, niezbędne jest prowadzenie pomiarów terenowych w miejscu i czasie wykonywania nalotu.

W przypadku pozyskiwania zdjęć termowizyjnych ważne jest aby nalot wykonano w możliwie krótkim czasie, w porównywalnych warunkach meteorologicznych, słabym wietrze a nawet ciszy, przy braku opadów, a także pokrywy śnieżnej i możliwie niskiej temperaturze.

Przetwarzanie danych

W ramach projektu pozyskujemy i przetwarzamy tysiące zdjęć lotniczych. Na ich podstawie opracowujemy dwie mapy.

Podstawowym produktem jest tzw. ortofotomapa temperaturowa. To ciągły obraz powierzchni terenu zapisany w formacie rastrowym, gdzie wartość każdego piksela odpowiada temperaturze obiektu.

Kolejnym produktem jest tzw. ortofotomapa termalna – czyli kolorowy obraz, który za pomocą odpowiednio dobranej skali barw, w intuicyjny sposób pozwala określić odbiorcy różnice temperatur poszczególnych obiektów.

Analizy

Mając do dyspozycji wektorowy przebieg sieci przeprowadzamy różnego rodzaju analizy. Najwyższym priorytetem jest wyszukiwanie awarii. Następnie miejsc występowania usterek.

W oparciu o analizy przestrzenne przygotowujemy raport rozbieżności w zakresie przebiegów sieci na mapach i w terenie. Zestaw danych i analiz służy do zaplanowania prac modernizacyjnych czy rozbudowy sieci w przyszłości.

Mapy strat ciepła są sprawdzoną metodą na detekcję anomalii temperaturowych, pozwalając wychwycić miejsca gdzie spółki dystrybuujące ciepło ponoszą wymierne straty.

Mapy strat ciepła wpisują się także w działania prewencyjne pozwalając uchwycić potencjalne miejsca awarii na sieciach ciepłowniczych.

work

Zastosowania

Mapy strat ciepła pozwalają przeanalizować całą sieć w obrębie miasta i odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań:

  • Gdzie jest awaria?
  • Gdzie występuje usterka?
  • Które przebiegi sieci należy niezwłocznie sprawdzić, a które monitorować w najbliższej przyszłości?
  • Gdzie jest rzeczywiście sieć w terenie porównując z mapami geodezyjnymi.

DO SPRAWDZENIA

sieć preizolowana z 1998 roku

prawdopodobnie awaria

niezbędne wykonanie sondy celem lokalizacji awarii

AWARIA

sieć tradycyjna z 1988 roku

skorodowany ciepłociąg na odcinku prostym pod ulicą, praktycznie brak izolacji

wyciek w granicach kilkuset litrów na godzinę

DO SPRAWDZENIA

sieć tradycyjna z 1991 roku

prawdopodobnie awaria

niezbędne wykonanie sondy celem lokalizacji awarii

AWARIA

sieć preizolowana z 2001 roku

nieszczelna mufa

wyciek w granicach kilkuset litrów na godzinę.

FIRMA Z DOŚWIADCZENIEM

MGGP AERO

Specjalizujemy się w zdjęciach lotniczych, zdjęciach ukośnych, danych hiperspektralnych, LiDAR, analizach środowiskowych, modelowaniu 3D oraz tworzeniu aplikacji webowych dla każdego rodzaju danych geoprzestrzennych.

Więcej informacji

Kontakt

MGGP AERO Sp. z o.o.

Witold Kuźnicki

TELEFON

+48 694 40 90 40